XE ISUZU QKR 230 - 1T4-1T9 - 2T4 - THÙNG LỬNG - TRƯỜNG LONG AUTO