XE ISUZU QKR 230- 1T4 - 1T9 - 2T4 - THÙNG KÍN - TRƯỜNG LONG AUTO